โนวา คิทเช่นNova Kitchen

โนวา คิทเช่น
ที่อยู่: MBK Center ชั้น 1 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ปทุมวัน
เบอร์โทรศัพท์: 085-227-3792