ฟุกหยวนFook Yuan

ฟุกหยวน
ที่อยู่: Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ชั้น 1 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, บางกะปิ
เบอร์โทรศัพท์: 02-641-4777