ไทเฮTaihei

ไทเฮ
ที่อยู่: Banyan Tree Bangkok ชั้น 53-54 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ, 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-679-1200