ร้อยลีลา

ร้อยลีลา
ที่อยู่: จุดพักรถมอเตอร์เวย์ (ขาเข้า) ถนนทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ต.เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา, อ.บางปะกง