ปูกุ้งศรีวรา

ปูกุ้งศรีวรา
ที่อยู่: ถนนบางบอน 1 บางบอน กรุงเทพฯ, บางบอน