เท็กซัสสุกี้Texas Suki

เท็กซัสสุกี้
ที่อยู่: Sena Fest ชั้น 3 ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองต้นไทร