ตำกะเตี๋ยว

ตำกะเตี๋ยว
ที่อยู่: ซอยพหลโยธิน 53 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ, อนุสาวรีย์
เบอร์โทรศัพท์: 02-986-0048 / 086-321-2211