KFC (เคเอฟซี)

KFC (เคเอฟซี)
ที่อยู่: TU Dome Plaza มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนเชียงราก ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี, อ.คลองหลวง