ก๋วยเตี๋ยวเรือบางกร่าง

ก๋วยเตี๋ยวเรือบางกร่าง
ที่อยู่: ถนนเอกชัย ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร