นิวเหลียงสุนNew Lieng Soon

นิวเหลียงสุน
ที่อยู่: ซอยอิศรานุภาพ ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, จักรวรรดิ, 10100
เบอร์โทรศัพท์: 083-636-4237