ก๋วยเตี๋ยวเรือ "หัวเรือ"

ก๋วยเตี๋ยวเรือ "หัวเรือ"
ที่อยู่: ซอยไทรม้า ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี, 11000
เบอร์โทรศัพท์: 089-672-4730