หว่องหมี่นWongmin

หว่องหมี่น
ที่อยู่: เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 ชั้น G ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพฯ, ช่องนนทรี, 10120
เบอร์โทรศัพท์: 02-673-5964 / 082-676-0948