เนื้อต้มบ้านสิงห์

เนื้อต้มบ้านสิงห์
ที่อยู่: ถนนหน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
เบอร์โทรศัพท์: 089-531-4288