ข้าวขาหมูบางหว้านายต๋อง

ข้าวขาหมูบางหว้านายต๋อง
ที่อยู่: ถนนเพชรเกษม ต.หนองดินแดง จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
เบอร์โทรศัพท์: 081-866-8758