วุ้นเป็ดธนัน

วุ้นเป็ดธนัน
ที่อยู่: ตลาดมีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพฯ, มีนบุรี