ราดหน้ายอดผัก นายเคี้ยง

ราดหน้ายอดผัก นายเคี้ยง
ที่อยู่: ตลาดหทัยมิตร คลองสามวา กรุงเทพฯ, บางชัน