ผัดไทย-หอยทอด

ผัดไทย-หอยทอด
ที่อยู่: ตลาดหทัยมิตร คลองสามวา กรุงเทพฯ, บางชัน