ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
ที่อยู่: ตลาดหทัยมิตร คลองสามวา กรุงเทพฯ, บางชัน