เสวยSavoey

เสวย
ที่อยู่: Mercury Ville ชั้น 2 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ลุมพินี
เบอร์โทรศัพท์: 082-792-9107 / 02-255-1790-2