ชาบูลาว ณ อินเตอร์พาร์ค

ชาบูลาว ณ อินเตอร์พาร์ค
ที่อยู่: 99 หมู่ 18 ถนนเชียงราก ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี, อ.คลองหลวง, 12120