เจียงขนมจีนบุฟเฟ่ต์

เจียงขนมจีนบุฟเฟ่ต์
ที่อยู่: Paradise Park ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพฯ, หนองบอน, 10250