เมืองเพชร กระเพาะปลาท่าดินแดง

เมืองเพชร กระเพาะปลาท่าดินแดง
ที่อยู่: ท่าดินแดง ถนนท่าดินแดง คลองสาน กรุงเทพฯ, สมเด็จเจ้าพระยา