เฮง เฮง

เฮง เฮง
ที่อยู่: ซอยอิสรภาพ 5 ถนนอิสรภาพ คลองสาน กรุงเทพฯ, สมเด็จเจ้าพระยา
เบอร์โทรศัพท์: 089-620-6427