ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
รสเด็ด
เปลี่ยน
712, 714, 716 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ