ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ฟุกหยวน
เปลี่ยน
Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ชั้น 1 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, บางกะปิ,
อาหารจีน
ติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ