ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
นิตยาไก่ย่าง
เปลี่ยน
ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ, สามเสนใน,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ