ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวสวยโปนายพล
เปลี่ยน
สาขาสวนมะลิ ถนนยุคล ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ, วัดเทพศิรินทร์,
อาหารไทยทั่วไป
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ