ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
เฉโป ห่งกี่
เปลี่ยน
1034/7 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งมหาเมฆ,
อาหารจีน
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ