ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
เมี่ยงปลาหมุนเหม่งจ๋าย
เปลี่ยน
ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, ห้วยขวาง,
อาหารไทยทั่วไป
อาหารทะเล
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ