ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวต้มปลาสวนรื่น
เปลี่ยน
ระหว่างซอยจันทน์ 51-53 ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน,
อาหารไทยทั่วไป
โจ๊ก ข้าวต้ม
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ