ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ภัตตาคารมังกรหลวง
เปลี่ยน
35/222 ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ, บางนา,
อาหารจีน
ครอบครัว ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ