ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ, บางกะปิ,
ลำลอง
ร้านในโรงแรม รีสอร์ต
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ