ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Sizzler (ซิสเลอร์)
เปลี่ยน
Central World ชั้น 6 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ, ปทุมวัน,
อาหารอเมริกัน
อาหารนานาชาติ
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ