ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ผัดไทย-หอยทอด
เปลี่ยน
ตลาดหทัยมิตร คลองสามวา กรุงเทพฯ, บางชัน,
ผัดไทย
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ