ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
อาแป๊ะชวนชิม
เปลี่ยน
ถนนนเรศ บางรัก กรุงเทพฯ, สี่พระยา,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวแกง อาหารตามสั่ง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ