0
0
0
เบอร์โทร.
053-280-923
081-951-8875
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
ข้อมูลอื่นๆ
Wi-Fi
เว็บไซต์ร้านอาหาร
http://www.facebook.com/GordChiangmaiGuesthouse