0
0
0
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/249813735047460
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เมนูแนะนำ
ไข่ทรงเครื่อง ข้าวโพดปิ้ง มันแก้วปิ้ง
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่