เลมอน ฮับLemon Hub

เลมอน ฮับ
ที่อยู่: ถนนอินทรวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์, 50100