ซูโม่สเต็กSumo Steak

ซูโม่สเต็ก
ที่อยู่: 31/1 ถนนอารักษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 089-967-6555