เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

เจ๊แฮ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ที่อยู่: 7/2 ถนนช่างหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์
เบอร์โทรศัพท์: 086-368-9092