ฟรุ้สเทอร์เดย์Fruiturday

ฟรุ้สเทอร์เดย์
ที่อยู่: 1/1 ซอยนิมมานเหมินทร์ 15 ถนนนิมมานเหมินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ, 50200
เบอร์โทรศัพท์: 094-643-2643