แคมป์Camp

แคมป์
ที่อยู่: Maya Chiang Mai ชั้น 5 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 052-081-555