คัฟเฟ่ 151Kaffe 151

คัฟเฟ่ 151
ที่อยู่: 151 ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ศรีภูมิ
เบอร์โทรศัพท์: 053-213-611