โคแลนด์ คาเฟ่Koland Cafe

โคแลนด์ คาเฟ่
ที่อยู่: ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ, 50200
เบอร์โทรศัพท์: 085-444-2124 / 081-880-8196