สมเกียรติ สไตล์ คาเฟ่ต์Somkiat Style Cafe

สมเกียรติ สไตล์ คาเฟ่ต์
ที่อยู่: ด้านหลัง Victoria Nimman Hotel ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ, 50200
เบอร์โทรศัพท์: 087-042-7666