ก๋วยเตี๋ยวเรือ อองตอง

ก๋วยเตี๋ยวเรือ อองตอง
ที่อยู่: ซอยศิริมังคลาจารย์ 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 053-216-696