ขนมหวานช้างม่อย ของนายสกาแมน

ขนมหวานช้างม่อย ของนายสกาแมน
ที่อยู่: ถนนช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างม่อย