Diff Home Bakery&Kitchen

Diff Home Bakery&Kitchen
ที่อยู่: 111/1 หมู่ 5 ถนนราษฎร์อุทิศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต
เบอร์โทรศัพท์: 089-850-3845