ครัวบ้านฉัน

ครัวบ้านฉัน
ที่อยู่: 71 หมู่ 1 ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่, อ.แม่ริม
เบอร์โทรศัพท์: 088-571-0944