บุฟเฟต์ก๋วยเตี๋ยวเรือ (กาดสามแยกสันทราย)

บุฟเฟต์ก๋วยเตี๋ยวเรือ (กาดสามแยกสันทราย)
ที่อยู่: ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย จ.เชียงใหม่, อ.สันทราย
เบอร์โทรศัพท์: 081-882-3215